ОБЩИНА ЧАВДАР

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.

Прочетете повече

Последни новини

08.02.2016

Обявления за набиране на потребители на социални услуги по про ..

Obiava.pdf

Прочети повече

02.02.2016

Зарязване на лозите на Трифон Зарезан

На 01.02.2016 г. самодейците от Читалище "Надежда" отбелязаха празникa Трифон Зарезан. Кмет ..

Прочети повече

01.02.2016

Обява за конкурс за назначаване на държавен служител

Obiava za konkurs.pdf

Прочети повече