ОБЩИНА ЧАВДАР

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.Прочетете повече

Последни новини

26.03.2020

Заповед № РД-01-154 / 26.03.2020 г. на министъра на здравеопаз ..

Заповед № РД-01-154 / 26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването: Zapoved_154_ministur_zdrave ..

Прочети повече

20.03.2020

Заповед № РД-01-143 / 20.03.2020 г. на министъра на здравеопаз ..

Заповед № РД-01-143 / 20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването: Zapoved_143_ministur_zdrave ..

Прочети повече