ОБЩИНА ЧАВДАР

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.

Прочетете повече

Последни новини

19.03.2019

Часът на Земята 2019

Световният фонд за дивата природа ще отбележи Часът на Земята на 30.03.2019 г. Повече за междунар ..

Прочети повече

11.03.2019

Съобщение на Националната служба за съвети в земеделието

Териториалният областен офис на Националната служба за съвети в земеделието гр. София, ще проведе ..

Прочети повече