ОБЩИНА ЧАВДАР

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.

Прочетете повече

Последни новини

14.08.2015

Съобщение във връзка с чл. 75, ал. 1 от Изборния кодекс

Syobshtenie.pdf

Прочети повече

30.07.2015

Констативен протокол за спазване разпоредбите на чл. 92 и 99а ..

Konstativen protokol.pdf

Прочети повече

23.07.2015

Избори за кметове и общински съветници

Presentation MI 2015-1.pdf

Прочети повече