Отчети

Отчет за дейността на Общински съвет Чавдар за периода 04.11.2015-30.06.2016: Otchet ObS ot 04.11.2015 - 30.06.2016.pdf

Отчет за дейността на Общински съвет Чавдар за периода 01.07.2016-31.12.2016: Otchet ObS ot 01.07.2016 - 31.12.2016.pdf

Отчет за дейността на Общински съвет Чавдар за периода 01.01.2017-30.06.2017: Otchet ObS ot 01.01.2017 - 30.06.2017.pdf

Отчет за дейността на Общински съвет Чавдар за периода 01.07.2017-31.12.2017: Otchet ObS ot 01.07.17 - 31.12.2017.pdf

Отчет за дейността на Общински съвет Чавдар за периода 01.01.2018-30.06.2018: Otchet ObS ot 01.01.2018 - 30.06.2018.doc


Отчет по изпълнение на решения, взети от ОбС Чавдар, за периода 04.11.2015-30.06.2016: Otchet na kmeta za perioda 04.11.2015 - 30.06.2016.doc

Отчет по изпълнение на решения, взети от ОбС Чавдар, за периода 01.07.2016-31.12.2016: Otchet na kmeta za perioda ot 30.06.2016 - 31.12.2016.doc

Отчет по изпълнение на решения, взети от ОбС Чавдар, за периода 01.01.2017-30.09.2017: Otchet na kmeta za perioda 01.01.2017 - 30.09.2017.doc

Отчет по изпълнение на решения, взети от ОбС Чавдар, за периода 01.10.2017-31.12.2017: Otchet na kmeta za perioda ot 01.10.2017 - 31.12.2017.doc

Отчет по изпълнение на решения, взети от ОбС Чавдар, за периода 01.01.2018-30.06.2018: Otchet na kmeta za perioda ot 01.01.2018 - 30.06.2018.doc.doc