Състав и комисии

Състав и комисии

Начело на Общински съвет Чавдар стои председател, който свиква съвета на заседания, ръководи подготовката на заседания и самите заседания.. Председателят на Общински съвет Чавдар представлява съвета пред външни лица и организации.

Общинските съветници са 11 на брой, разделени в 5 комисии.

Общински съвет състав:

 • Александра Мутафчийска – председател
 • Анна Канова
 • Димитър Пенелов
 • Иван Станоев
 • Лазаринка Лазарова
 • Мария Герджилова
 • Панка Илиева
 • Стамен Стаменов
 • Стоян Раков
 • Тодор Дишлянов
 • Тодор Лалов

Постоянни комисии:

1. Бюджет, финанси и нормативна дейност

Председател:
Панка Илиева

Членове:

 • Лазаринка Лазарова
 • Стамен Стаменов
 • Мария Герджилова
 • Димитър Пенелов

2. Териториално селищно устройство, проекти, иновации и екология

Председател:
Иван Станоев

Членове:

 • Димитър Пенелов
 • Мария Герджилова
 • Панка Илиева
 • Тодор Дишлянов

3. Стопанска дейност и общинска собственост

Председател:
Стоян Раков

Членове:

 • Анна Канова
 • Лазаринка Лазарова
 • Панка Илиева
 • Стамен Стаменов

4. Образование, култура, спорт, туризъм, социални и младежки дейности

Председател:
Анна Канова

Членове:

 • Иван Станоев
 • Стоян Раков
 • Тодор Лалов
 • Тодор Дишлянов

5. Обществен ред и гражданска защита

Председател:
Стамен Стаменов

Членове:

 • Димитър Пенелов
 • Тодор Лалов

Постоянно действаща комисия по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Председател:
Лазаринка Лазарова

Членове:

 • Мария Герджилова
 • Тодор Лалов

Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ:
Deklaracii ZPUKI.pdf

Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ за 2015 г.
Deklaracii.rar

Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ
Deklaracia_1.pdf

Декларация по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ
Deklaracia_2.pdf

Декларации по спазване на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679:
registur na dekl po spazvane reglament ES 2016679.pdf
deklaracii obs.rar

Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ:
registur na dekl po spazvane reglament ES 2016679.pdf
deklar chl 35 al 1 t1.pdf