„Доставка на нов автомобил (6+1 места) за нуждите на община Чавдар”, № 9042362 в Регистъра на АОП