ОБЩИНА ЧАВДАР

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.Прочетете повече

Последни новини

04.10.2022

Обявление от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микр ..

Прочети повече

03.10.2022

Обявление за конкурс за назначаване на експерти в Национална с ..

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) обявява процедура за подбор (чрез конкурс) за на ..

Прочети повече