ОБЩИНА ЧАВДАР

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.Прочетете повече

Последни новини

15.08.2022

Община Чавдар с почетен диплом в наградите "ПроКултура"

На 12.08.2022 г. Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и ..

Прочети повече

08.08.2022

Обява от Общинска служба по Земеделие - гр.Пирдоп

О Б Я В А Общинската служба по земеделие - гр. Пирдоп, уведомява всички собственици и ползва ..

Прочети повече