ОБЩИНА ЧАВДАР

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.Прочетете повече

Последни новини

24.11.2023

ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.0 ..

На 20.12.2022г. Кмета на община Чавдар – г-н Григор Даулов сключи договор BG05SFPR002-2.001-008 ..

Прочети повече

24.10.2023

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ..

Общинска администрация Чавдар стартира процедура по провеждане на обсъждане на общинско ниво на ..

Прочети повече