ОБЩИНА ЧАВДАР

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.Прочетете повече

Последни новини

05.05.2021

Съобщение относно кадастралната карта и кадастралния регистър ..

На основание чл. 46, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Служба по геодез ..

Прочети повече

22.04.2021

Информационна среща за представяне възможностите на Фонд за по ..

Прочети повече