ОБЩИНА ЧАВДАР

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.



Прочетете повече

Последни новини

05.05.2022

Обявление от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микр ..

Прочети повече

05.05.2022

Програма на предстоящите празници през месец май 2022 г. в общ ..

Уважаеми жители и гости на село Чавдар, Представяме Ви културния календар на нашата общ ..

Прочети повече