Пазарни консултации за обект „Реконструкция на съществуващ захранващ водопровод от водохващане при река Кьой дере до напорен резервоар на село Чавдар, община Чавдар”

Документация

(13.09.2016, 17:00)