Пазарни консултации за обект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Чавдар”