Покана до определено лице/лица за обект „Аварийно-възстановителни работи по ВиК мрежа на две улици в с. Чавдар”


Документация за участие

(23.11.2016, 08:30)

Протокол

(28.11.2016, 14:00)

Договор

(10.01.2017, 14:00)