Преписка № 1/2018 за обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Въвеждане на енергоефективни мерки за обект “Поща”, ул. „Георги Димитров” № 22, с.Чавдар, общ.Чавдар”, публик. на 22.01.2018