Преписка № 1 / 2020 г. за обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите община Чавдар“