Преписка № 1/2019 за публично състезание с предмет "Ремонт на улици в село Чавдар, община Чавдар“