Преписка № 4 за пазарни консултации с предмет "Изграждане на физкултурен салон към ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Чавдар, община Чавдар"