Преписка № 4/2019 за пазарни консултации с предмет "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Чавдар"

Документация за участие

(20.08.2019, 13:00)

Решение

(04.09.2019, 17:00)