“Избор на изпълнител за изпълнение на дейностите по проект: "Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Чавдар ...", публикувана под № 9046812 в регистъра на АОП

Документация за участие

(15.10.2015, 17:30)

Образци

(15.10.2015, 17:00)

Протокол

(06.11.2015, 09:00)

Договор

(17.11.2015, 15:30)

Информация за извършено плащане

(29.12.2015, 16:45)