ОБЩИНА ЧАВДАР

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.Прочетете повече

Последни новини

24.01.2024

Oбщина Чавдар, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Чавдар, със съ ..

ПО СЛУЧАЙ150 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕ НАУЧИЛИЩЕТОВ СЕЛО ЧАВДАРОбщина Чавдар,ОУ „Св. Св. Кирил и Методи ..

Прочети повече

22.01.2024

Уведомление от "Чавдарска гора" ЕООД

Уведомление от "Чавдарска гора" ЕООД относно количествата дървесина, които могат да се добиват от ..

Прочети повече