ОБЩИНА ЧАВДАР

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.Прочетете повече

Последни новини

25.05.2023

Обявление от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микр ..

Прочети повече

16.05.2023

Проведена пресконференция за представяне на проект "Грижа в до ..

Днес 16.05.2023 г. в административната сграда на община Чавдар се проведе пресконференция за пред ..

Прочети повече