ОБЩИНА ЧАВДАР

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.Прочетете повече

Последни новини

22.05.2024

Община Чавдар ще получи финансова подкрепа от Фонд „Социална з ..

Община Чавдар и Фонд „Социална закрила“ подписаха Договор № РД 04-38 / 15.05.2024 г. за съвмест ..

Прочети повече

20.05.2024

Нов прием на проекти по „Фонд за подкрепа и насърчаване на мик ..

Документите за кандидатстване и насоките към тях:dokumenti_chavdar_2024.7z

Прочети повече