ОБЩИНА ЧАВДАР

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.Прочетете повече

Последни новини

25.09.2023

Прессъобщение от ЕРМ Запад относно прекъсване на електрозахран ..

Ремонт на съоръжение на ..

Прочети повече

12.09.2023

Доклад от проведено проучване чрез on-line анкета до целевата ..

В изпълнение на Дейност 1 на проект№BG05SFOP001-2.025-0102 „Партньорство между гражданско общест ..

Прочети повече