ОБЩИНА ЧАВДАР

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.Прочетете повече

Последни новини

23.11.2022

Обява от Общинска служба по Земеделие - гр.Пирдоп

Прочети повече

15.11.2022

Обявление от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микр ..

Прочети повече