ОБЩИНА ЧАВДАР

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите общини в страната.Прочетете повече

Последни новини

04.11.2020

Кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и еле ..

Прочети повече

03.11.2020

Начална пресконференция по проект "Демонстрационен проект за у ..

Прочети повече