Контакти

Община Чавдар

България
община Чавдар
2084, село Чавдар. ул. "Христо Ботев" 9

Контакти

T: + 359 71 89 2261
Tел. Kмет: +359 71 89 2388
F: + 359 71 89 2696
E: obchavdar@abv.bg
e-mail: obchavdar@abv.bg

Достъп за глухи лица Достъп за глухи лица

"Зелен телефон" за сигнали и предложения по управлението на отпадъците:
T: + 359 71 89 2248; М: + 359 882 25 94 47; E: obchavdar@abv.bg