22.05.2024

Община Чавдар ще получи финансова подкрепа от Фонд „Социална з ..

Община Чавдар и Фонд „Социална закрила“ подписаха Договор № РД 04-38 / 15.05.2024 г. за съвмест ..

Прочети повече

20.05.2024

Нов прием на проекти по „Фонд за подкрепа и насърчаване на мик ..

Документите за кандидатстване и насоките към тях:dokumenti_chavdar_2024.7z

Прочети повече

15.05.2024

Безплатни медицински прегледи за жители на община Чавдар от л ..

Прочети повече

05.04.2024

Предоставянето на услугата „Грижа в дома” се удължава с още тр ..

Прочети повече

24.01.2024

Oбщина Чавдар, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Чавдар, със съ ..

ПО СЛУЧАЙ 150 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕ НАУЧИЛИЩЕТОВ СЕЛО ЧАВДАР, Община Чавдар, ОУ „Св. Св. Кирил и Ме ..

Прочети повече

22.01.2024

Уведомление от "Чавдарска гора" ЕООД

Уведомление от "Чавдарска гора" ЕООД относно количествата дървесина, които могат да се добиват от ..

Прочети повече

22.12.2023

Предоставянето на услугата „Грижа в дома” се удължава с още тр ..

На 12.12.2023г. Кмета на община Чавдар – г-н Григор Даулов сключи допълнително споразумение ..

Прочети повече

24.11.2023

ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.0 ..

На 20.12.2022г. Кмета на община Чавдар – г-н Григор Даулов сключи договор BG05SFPR002-2.001-008 ..

Прочети повече

24.10.2023

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ..

Общинска администрация Чавдар стартира процедура по провеждане на обсъждане на общинско ниво на ..

Прочети повече

11.10.2023

Стартиране на процедурата по провеждане на обсъждане на област ..

Общинска администрация Чавдарстартира процедура по провеждане на обсъждане на областно и общинско ..

Прочети повече

02.10.2023

Обявление от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микр ..

Прочети повече

27.09.2023

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ЧАВДАР

На 28септември 2023 г. (четвъртък) от 11:00 часа в салона на Читалище „Надежда - 1900“, с. Чавд ..

Прочети повече

25.09.2023

Прессъобщение от ЕРМ Запад относно прекъсване на електрозахран ..

Ремонт на съоръжение на ..

Прочети повече

12.09.2023

Доклад от проведено проучване чрез on-line анкета до целевата ..

В изпълнение на Дейност 1 на проект№BG05SFOP001-2.025-0102 „Партньорство между гражданско общест ..

Прочети повече

05.09.2023

Предстоящите събития през месец септември 2023 г. в община Чавдар

Прочети повече

31.08.2023

Съобщение за реда на регистрация на животновъден обект - лично ..

Уважаеми жители на община Чавдар, С изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност о ..

Прочети повече

14.08.2023

Обявление от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микр ..

Прочети повече

04.08.2023

Обява от Общинска служба по Земеделие - гр.Пирдоп

ОБЯВА Общинска служба по земеделие – гр. Пирдоп,уведомява всички собственици и ползватели на ..

Прочети повече

24.07.2023

Въвежда се забрана за ползване на питейна вода за поливане на ..

Прочети повече

21.07.2023

Проведени информационни дни по проект, финансиран от Оперативн ..

Снимка от събитието:image1.jpgimage2.jpg

Прочети повече

21.07.2023

Доклад с препоръки към община Чавдар по проект, финансиран от ..

Доклад с ясно дефинирани препоръки към община Чавдар относно формите и тяхната ефективност за по ..

Прочети повече

04.07.2023

Информационни дни по проект, финансиран от Оперативна програма ..

Прочети повече

25.05.2023

Обявление от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микр ..

Прочети повече

16.05.2023

Проведена пресконференция за представяне на проект "Грижа в до ..

Днес 16.05.2023 г. в административната сграда на община Чавдар се проведе пресконференция за пред ..

Прочети повече

12.05.2023

Покана за провеждане на пресконференция за представяне на прое ..

Прочети повече