Начало

ЧАВДАРСКА ГОРА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА НА ОП "ОЛ ЧАВДАРСКА ГОРА" ОБЩИНА ЧАВДАР ЗА 2015 г.

Godishen_plan_2015.pdf


Заповед № 18 / 24.02.2015 за паша на селскостопански животни в горските територии:

Zapoved za pasha 2015.doc