Начало

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 2017

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.:

fpzalns_23-57-00.docx


Избирателен списък за провеждане на избори за народни представители на 26.03.2017 г.:

fspns_23-57-00-000.docx


Съобщение за провеждане на консултации:

Suobshtenie za konsultacii izbori 2017.pdf


Заявление за вписване по настоящ адрес в избирателния списък може да бъде подадено по следните начини:

1. Чрез подаване на заявлението писмено до кмета на общината в сградата на Община Чавдар, секция "Едно гише".

2. Чрез изтегляне на формуляр на заявлението (Приложение № 12 - НС) от интернет страницата на Община Чавдар, попълване на заявлението, сканиране на попълнения формуляр, подписване с електронен подпис и изпращане като прикачен файл до електронния адрес на общината: obchavdar@abv.bg.

Формуляр на заявлението може да бъде изтеглен от тук: Prilojenie 12 NS.doc