Начало

Избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Избирателен списък за за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.:

fspns_23-57-00-000.txt