Начало

ДОКУМЕНТИ

Документация за провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за Горите за територията на община Чавдар за Обект № 2308 с подотдел - 383 "е":
Dokumentaciq_tyrg_2308

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане извършване на маркирането и сортиментиране на насъждения за сеч в горски територии собственост на община Чавдар за Обект № 2309:
Dokumentaiq_tyrg_2309

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност добив на дървесина - сеч, извоз, разкройване и рампиране за Обект № 2306 с подотдел - 389е и Обект № 2307 с подотдел - 388 ж:
Dokumentaciq_tyrg.pdf
Protokol1
Zapoved1
Protokol2

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 2303 с подотдел - 380 а, Обект № 2304 с подотдели - 379 б, 379 в и Обект № 2305 с подотдел - 387д:
Dokumentaciq_tyrg
Protkol1
Zapoved1
Protokol2
Zapoved2
Protokol3

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност добив, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина за обект 2302:
Deokumentaciq_2302

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност добив, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина за обект 2301:
Deokumentaciq_2301

Обявление до всички заинтересовани лица:
Obqvlenie

Документация за провеждане на процедура по договаряне за възлагане на дейност добив, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина за обект 2209:
Dokumentaciq_obekt_2209.pdf
Protokol_komisiq_2209

Документация за провеждане на процедура по договаряне за възлагане на дейност добив, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина за обект 2208:
Dokumentaciq_obekt_2208.pdf
Protokol_komisiq_2208

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност добив на дървесина - сеч, износ, разкрояване, товарене, транспорт и разтоварване за обект 2207:
Dokumentaciq_obekt_2207
Sporazumenie_za_prekratqvane

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2206:
Dokumentaciq_obekt_2206.pdf
Protokol_komisiq_2206
Protokol_komisiq_2_2206
Zapoved_2206

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2205:
Dokumentaciq_obekt_2205.pdf
Protokol_komisiq_2205
Protokol_komisiq_2_2205
Zapoved_2205

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2204:
Dokumentaciq_obekt_2204.pdf
Protokol_komisiq_2204
Protokol_komisiq_2_2204
Zapoved_2204

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2203:
Dokumentaciq_obekt_2203.pdf
Protokol_komisiq_2203
Protokol_komisiq_2_2203
Zapoved_2203

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2202:
Dokumentaciq_obekt_2202.pdf
Protokol_komisiq_2202
Protokol_komisiq_2_2202
Zapoved_2202

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане извършването на маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на община Чавдар, за обект № 2201:
Dokumentaciq_obekt_2201.pdf
Protokol_komisiq_2201
Zapoved_2201

Годишен план за ползване на дървесина на "Чавдарска Гора" ЕООД за 2022г.:
Godishen_plan_2022

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане извършването на маркирането и сортиментиране на насаждения за сеч в горски територии, собственост на община Чавдар, за обект № 2108:
Dokumentaciq_obekt_2108.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2107, подотдели - 376 в, 393 г:
Zapoved_obekt_2107.pdf
Dokumentaciq_obekt_2107.pdf

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност добив, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина за обект № 2106 с подотдели - 403 г, 403 д, 404 г, 405 г, 407 в:
Dokumentaciq_obekt_2106.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 2104 с подотдели - 386 е, 417 и, 418 з:
Dokumentaciq_obekt_2104.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2104 с подотдел - 386е:
Dokumentaciq_2104.pdf
Zapoved_17/23.03.21.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2103:
Zapoved_obekt_2103.pdf
Dokumentaciq_obekt_2103.pdf
Zapoved_12/15.02.2021.pdf
Dogovor_2103.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2102:
Zapoved_obekt_2102.pdf
Dokumentaciq_obekt_2102.pdf
Zapoved_13/15.02.2021.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2101:
Zapoved_obekt_2101.pdf
Dokumentaciq_obekt_2101.pdf
Zapoved_11/15.02.2021.pdf
Dogovor_2101.pdf

Обявление до всички заинтересовани лица:
Obqvlenie.pdf

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане извършването на маркиране и сортиментиране на насаждения за сеч в горски територии, собственост на община Чавдар за обект № 20001:

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност добив на дървесина за обект 2091:

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2081:

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2071:

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2061, подотдел 416 д:

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2051, подотдел 416 д:

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2001, подотдел 416 д:

Заповед № 23 /17.06.2020 г. за прекратяване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2001, подотдел 416 д:

Заповед № 12 / 05.05.2020 и документация за откриване търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти 2001, 2004 и 2005:

Заповед № 15 / 22.05.2020 г. за определяне на спечелил търга за продажба настояща дървесина на корен за обекти 2004 и 2005, Протокол от провеждане на процедура за продажба на стояща дървесина на корен за обекти 2004 и 2005 и сключени договори:


Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност добив, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина за обект № 2003:

Заповед № 11 / 29.04.2020 г. за определяне на изпълнител завъзлагане на дейност добив, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина за обект № 2003, Протокол от работата на комисията и сключен договор:

Заповед № 4 / 05.03.2020 относно търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 2002:

Протокол от работата на комисията и сключен договор:

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти 2001 и 2002:

Протокол 2 от работата на комисията за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност добив на дървесина за обект 1904:
Протокол от работата на комисията за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност добив на дървесина за обект 1904:
Заповед за определяне на изпълнител на дейност добив на дървесина за обект 1904:

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност добив на дървесина за обект 1904 с подотдели 367ж, 438 в, г:
Технологичен план за отдел 367ж: Tehnologichen plan 367j.pdf
Технологичен план за отдел 438в: Tehnologichen plan 438v.pdf
Технологичен план за отдел 438г: Tehnologichen plan 438g.pdf

Обява за продажба на букова обла строителна дървесина:

Заповеди и протокол от дейността на комисията в открит конкурс за добив на дървесина за обект 1903:

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност добив на дървесина за обект 1903:
Карнет-опис и технологичен план:

Годишен план за ползване на дървесина на "Чавдарска гора" ЕООД за 2019 г.:

Заповед за определяне на купувач в търг за обект № 1902:

Заповед за определяне на купувач в търг за обект № 1901:

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен за обект 1902:

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен за обект 1901:

Обявление от 30.11.2017 за сключване на договор за продажба на стояща дървесина на корен:

Заповед за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен за обект 1810:

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен за обект 1810:

Уведомление за инвестиционно предложение от "Чавдарска гора" ЕООД:

Заповед № 45/30.04.2018 за обект 1809:
Zapoved_45_za_obekt_1809.pdf

Заповед № 44/30.04.2018 за обект 1808:
Zapoved_44_za_obekt_1808.pdf

Заповед № 43/30.04.2018 за обект 1807:
Zapoved_43_za_obekt_1807.pdf

Заповед № 42/30.04.2018 за обект 1806:
Zapoved_42_za_obekt_1806.pdf

Заповед № 41/30.04.2018 за обект 1805:
Zapoved_41_za_obekt_1805.pdf

Заповед за класиране в публичен търг с явно наддаване за продажба на ДМА - лек автомобил:
Zapoved_33_19_04_2018.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 1809:
Dokumentacia_za_obekt_1809.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 1808:
Dokumentacia_za_obekt_1808.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 1807:
Dokumentacia_za_obekt_1807.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 1806:
Dokumentacia_za_obekt_1806.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 1805:
Dokumentacia_za_obekt_1805.pdf

Тръжна документация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ДМА - лек автомобил:
Trujna dokumentacia prodajba DMA.pdf

Заповед № 24/22.03.2018 за обект 1804:
Zapoved_24_za_obekt_1804.pdf

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности за обект 1804:
Dokumentacia_otkrit_konkurs_1804.pdf

Заповед № 14/05.02.2018 за обект 1803:
Zapoved_14_za_obekt_1803.pdf

Заповед № 13/05.02.2018 за обект 1802:
Zapoved_13_za_obekt_1802.pdf

Заповед № 12/05.02.2018 за обект 1801:
Zapoved_12_za_obekt_1801.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 1803
Dokumentacia_za_obekt_1803.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 1802
Dokumentacia_za_obekt_1802.pdf

Документация за открит конкурс за възлагане на дейност добив на дървесина за обект 1801
Zapoved_za_obekt_1801.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 1709
Dokumentaciq_za_obekt_1709


Заповед № 54/16.10.2017 за обект 1709:
Zapoved 54 obekt 1709.pdf

Заповед за определяне на изпълнител на дейност маркиране на насаждения и дървета за сеч:
Zapoved_markirane.pdf


Заповед за прекратяване на търг за обект 1707:
Zapoved prekratqvane obekt 1707.pdf

Заповед за обект 1706:
Zapoved obekt 1706.pdf

Заповед за обект 1705:
Zapoved obekt 1705.pdf

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност маркиране на насаждения и дървета за сеч за обект №1708:
Dokumentacia_obekt_1708.pdf

Уведомление за инвестиционно предложение за " Реконструкция и пристройка на съществуваща масивна сграда в административна сграда и офис”
Uvedomlenie_po_chl.4


Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1705:
Zapoved tyrg 1705

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1706:
Zapoved tyrg 1706.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект 1707:
Zapoved tyrg 1707.pdf

Заповед № 64 / 04.05.2017 за обявяване на конкурс за длъжността управител на "Чавдарска гора" ЕООД:
Zapoved konkurs za upravitel.pdf

Заповед за обект 1704:
Zapoved obekt 1704.pdf

Заповед за обект 1703:
Zapoved obekt 1703.pdf

Разяснения по документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 1704:
Razqsnenia_obekt_1704.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 1704:
Dokumentacia obekt 1704.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 1703:
Dokumentacia obekt 1703.pdf

Заповед за обект 1702:
Zapoved obekt 1702.pdf

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 1702:
Dokumentacia obekt 1702.pdf

Заповед за обект 1701:
Zapoved obekt 1701.pdf

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност добив на дървесина - Обект № 1701:

1701.pdf


Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г.:

godishen plan 2017.pdf


Заповед за обект №1607:

Zapoved obekt 1607.pdf


Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - обект № 1607:

1607.pdf


Заповед № 19 / 01.07.2016:

Zapoved 19.pdf


Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - обект № 1606:

1606.pdf


Заповед за класиране в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1605:

Zapoved_16.pdf


Заповед за класиране в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1604:

Zapoved_15.pdf


Заповед за класиране в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1603:

Zapoved_14.pdf


Заповед за класиране в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1602:

Zapoved_13.pdf


Заповед за класиране в открит конкурс за възлагане на дейност добив на дървесина в горски територии - собственост на община Чавдар в обект № 1601:

Zapoved 8.pdf


Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 1605:

1605.pdf


Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 1604:

1604.pdf


Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 1603:

1603.pdf


Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 1602:

1602.pdf


Документация за открит конкурс за възлагане на дейност добив на дървесина в горски територии - собственост на община Чавдар в обект № 1601:

1601.pdf


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА НА ОП "ОЛ ЧАВДАРСКА ГОРА" ОБЩИНА ЧАВДАР ЗА 2015 г.

Godishen_plan_2015.pdf


Правилник за организацията и управлението на дейността на Общинско предприятие "Чавдарска гора"
Pravilnik OPCG.doc

Наредба за управление на горските територии на Община Чавдар
Naredba gorski teritorii.doc

Заповед № 26/21.03.2015 за открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии
Zapoved za otkrit konkurs.pdf

Заповед № 30/26.03.3015 за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Zapoved.pdf

Заповед № 47/22.04.3015 за определяне на купувач

Zapoved 47.pdf


Заповед № 48/22.04.3015 за определяне на изпълнител

Zapoved 48.pdf


Документация за сеч на маркирана дървесина
Dokumentaciq.pdf

Заповед № 91/07.07.3015 за сеч на маркирана дървесина и документация
Zapoved i dokumentacia.rar

Конкурс за сеч на маркирана дървесина и извоз до временен склад, разкройване, измерване и сортиране на добитата дървесина, товарене, транспортиране и разтоварване до краен потребител/жител на с.Чавдар/, от обекти, в горски територии, собственост на Община Чавдар
Dokumenti.rar

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА НА ОП "ОЛ ЧАВДАРСКА ГОРА" ОБЩИНА ЧАВДАР ЗА 2016 г.
Godishen plan 2016.pdf