„Изработване на инвестиционен проект за обект „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна улична мрежа“, с. Чавдар, Община Чавдар“