Начало

Отчети

Отчет за дейността на Общински съвет Чавдар за периода 04.11.2015-30.06.2016: Otchet ObS ot 04.11.2015 - 30.06.2016.pdf

Отчет за дейността на Общински съвет Чавдар за периода 01.07.2016-31.12.2016: Otchet ObS ot 01.07.2016 - 31.12.2016.pdf

Отчет за дейността на Общински съвет Чавдар за периода 01.01.2017-30.06.2017: Otchet ObS ot 01.01.2017 - 30.06.2017.pdf

Отчет за дейността на Общински съвет Чавдар за периода 01.07.2017-31.12.2017: Otchet ObS ot 01.07.17 - 31.12.2017.pdf

Отчет за дейността на Общински съвет Чавдар за периода 01.01.2018-30.06.2018: Otchet ObS ot 01.01.2018 - 30.06.2018.doc

Отчет за дейността на Общински съвет Чавдар за периода 01.07.2018-31.12.2018: Otchet_ObS_ot_01.07.2018_-_31.12.2018.pdf

Отчет за дейността на Общински съвет Чавдар за периода 01.01.2019-31.08.2018: Otchet_ObS_ot_01.01.2019_-_31.08.2019.pdf

Отчет за дейността на Общински съвет Чавдар за периода 08.11.2019-30.06.2020: Otchet_ObS_ot 08.11.19 - 30.06.2020.doc

Отчет за дейността на Общински съвет Чавдар за периода 01.07.2020-31.12.2020:Otchet_ObS_ot_01.07.2020_-_31.12.2020.doc

Отчет за дейността на Общински съвет Чавдар за периода 01.01.2021-30.06.2021:Otchet_ObS_ot_01.01.2021_-_30.06.2021

Отчет за дейността на Общински съвет Чавдар за периода 01.07.2021-31.12.2021:Otchet_ObS_ot_01.07.2021_-_31.12.2021

Отчет за дейността на Общински съвет Чавдар за периода 01.01.2022-30.06.2022:Otchet_ObS_ot_01.01.2022_-_30.06.2022

Отчет за дейността на Общински съвет Чавдар за периода 01.07.2022-31.12.2022:Otchet_ObS_ot_01.07.2022_-_31.12.2022

Отчет за дейността на Общински съвет Чавдар за периода 01.01.2023-30.06.2023:Otchet_ObS_ot_01.01.2023_-_30.06.2023


Отчет по изпълнение на решения, взети от ОбС Чавдар, за периода 04.11.2015-30.06.2016: Otchet na kmeta za perioda 04.11.2015 - 30.06.2016.doc

Отчет по изпълнение на решения, взети от ОбС Чавдар, за периода 01.07.2016-31.12.2016: Otchet na kmeta za perioda ot 30.06.2016 - 31.12.2016.doc

Отчет по изпълнение на решения, взети от ОбС Чавдар, за периода 01.01.2017-30.09.2017: Otchet na kmeta za perioda 01.01.2017 - 30.09.2017.doc

Отчет по изпълнение на решения, взети от ОбС Чавдар, за периода 01.10.2017-31.12.2017: Otchet na kmeta za perioda ot 01.10.2017 - 31.12.2017.doc

Отчет по изпълнение на решения, взети от ОбС Чавдар, за периода 01.01.2018-30.06.2018: Otchet na kmeta za perioda ot 01.01.2018 - 30.06.2018.doc

Отчет по изпълнение на решения, взети от ОбС Чавдар, за периода 01.07.2018-31.12.2018: Otchet_na_kmeta_za_perioda_ot_01.07.2018_-_31.12.2018.pdf

Отчет по изпълнение на решения, взети от ОбС Чавдар, за периода 01.01.2019-31.08.2019: Otchet na kmeta za perioda ot 01.01.2019 - 31.08.2019.doc

Отчет по изпълнение на решения, взети от ОбС Чавдар, за периода 08.11.2019-30.06.2020: Otchet na kmeta za perioda ot 08.11.2019 - 30.06.2020.doc

Отчет по изпълнение на решения, взети от ОбС Чавдар, за периода 01.01.2021-30.06.2021:Otchet na kmeta za perioda ot 01.01.2021 - 30.06.2021.doc

Отчет по изпълнение на решения, взети от ОбС Чавдар, за периода 01.07.2021-31.12.2021:Otchet na kmeta za perioda ot 01.07.2021 - 31.12.2021.doc

Отчет по изпълнение на решения, взети от ОбС Чавдар, за периода 01.01.2022-30.06.2022:Otchet_na_kmeta_za_perioda_ot_01.01.2022-30.06.2022.doc

Oтчет по изпълнение на решения,взети от ОбС Чавдар, за периода 01.07.2022 г. - 31.12.2022:Otchet na kmeta za perioda ot 01.07.2022 - 31.12.2022.doc

Oтчет по изпълнение на решения,взети от ОбС Чавдар, за периода 01.01.2023 г. - 30.06.2023:Otchet na kmeta za perioda ot 01.01.2023 - 30.06.2023