Начало

Състав и комисии

Състав и комисии

Начело на Общински съвет Чавдар стои председател, който свиква съвета на заседания, ръководи подготовката на заседания и самите заседания. Председателят на Общински съвет Чавдар представлява съвета пред външни лица и организации.

Общинските съветници са 11 на брой, разделени в 6 комисии.

Общински съвет състав:

 • Мария Томева – председател
 • Мария Цачева
 • Димитър Пенелов
 • Иван Станоев
 • Мария Дурчева
 • Ганка Додекова
 • Жулиета Петкова
 • Иво Илков
 • Иван Сеизов
 • Тодор Дишлянов
 • Иван Нешков

Постоянни комисии:

1. Бюджет, финанси и нормативна дейност

Председател:
Димитър Пенелов

Членове:

 • Иван Нешков
 • Ганка Додекова
 • Мария Дурчева

2. Териториално селищно устройство, проекти, иновации и екология

Председател:
Ганка Додекова

Членове:

 • Иван Станоев
 • Тодор Дишлянов
 • Иво Илков
 • Иван Сеизов

3. Стопанска дейност и общинска собственост

Председател:
Иван Станоев

Членове:

 • Жулиета Петкова
 • Иван Сеизов
 • Иво Илков
 • Мария Цачева

4. Образование, култура, спорт, туризъм, социални дейности и здравеопазване

Председател:
Мария Цачева

Членове:

 • Иван Станоев
 • Мария Дурчева
 • Ганка Додекова
 • Иво Илков

5. Обществен ред и гражданска защита

Председател:
Иван Сеизов

Членове:

 • Димитър Пенелов
 • Тодор Дишлянов

6. Постоянна комисия по "ЗПКОНПИ"

Председател:
Мария Дурчева

Членове:

 • Иван Нешков
 • Жулиета Петкова

Декларации по чл. 35, ал. 1, т.1 във връзка с § 2, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ:
Deklaracii ZPUKI.pdf

Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ за 2015 г.
Deklaracii.rar

Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ
Deklaracia_1.pdf

Декларация по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ
Deklaracia_2.pdf

Декларации по спазване на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679:
registur na dekl po spazvane reglament ES 2016679.pdf
deklaracii obs.rar

Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ:
registur na dekl po spazvane reglament ES 2016679.pdf
deklar chl 35 al 1 t1.pdf