Начало

Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите занародни представители на 9 юни 2024 г.:Списък


Списък на заличените лица от избирателните списъцив изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.:Списък


Разяснителна кампания:


Избирателен списъкза гласуване в изборите за членове на Европейския парламент отРепублика България на 9 юни 2024 г.:Izbiratelen_spisyk.docx


Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.:Izbiratelen_spisyk1.docx


Поканата за провеждане на консултации с партиите за определяне състава на СИК на територията на община Чавдар във връзка с провеждане на Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.:Pokana_konsultacii


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 09 юни 2024 г., общинска администрация Чавдар уведомява гражданите, че имат право да подават писмени заявления за:

· Вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. - до 25 май 2024 г. /включително/, съгласноПриложение № 26-ЕП;

· Вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. - до 25 май 2024 г. /включително/, съгласноПриложение № 27-НС;

· Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. – до 25 май 2024 г. /включително/, съгласноПриложение № 30-ЕП;

· Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за

народни представители на 9 юни 2024 г. - до 25 май 2024 г. /включително/, съгласноПриложение № 31-НС;

!!! Подвижна избирателна секция ще бъде назначена при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели с трайни увреждания, които са заявили желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия до 25 май 2024 г. /включително/.

Заявленията са публикувани на интернет страницата на община Чавдар в секция „Избори“, в подсекция „Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.“

Общинска администрация Чавдар


Заповед за образуване на секции на територията на община Чавдар:Zapoved