Начало

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2022

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители:

Гласуване по настоящ адрес:Видео
Гласуване на избиратели с увреждания:Видео
Гласуване с машина:Видео

Гласуване по настоящ адрес:Видео
Гласуване на избиратели с увреждания:Видео
Гласуване с машина:Видео

Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина:Линк


Покана за определяне съставите на СИК на територията на община Чавдар:Pokana_SIK

Симулатор за машинно гласуване 2 октомври 2022 г. :Симулатор

Заповед за определяне местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за Народни представители насрочени за 02 октомври 2022 г. :Zapoved_mesta_spisuci


Заповед за образуване на избирателни секции:Zapoved_sekcii