Начало

Модел CAF 2020

Актуална информация за текущото изпълнение на Плана за подобрение на Община Чавдар за периода 2022 - 2023 г.:

Aktualna_informaciq_za_izpulnenieto.doc


Доклад за текущото изпълнение на Плана за подобрение на Община Чавдар за периода 2022 - 2023 г.:

Doklad_za_izpulnenie_na_plana.doc


Доклад от самооценката по прилагането на CAF на общинска администрация Чавдар за периода 2021-2024 г.:

Doklad za samoocenka po prilagane na CAF za perioda 2021-2024.pdf


Заповед за утвърждаване на доклада № З-156/08.11.2021 г.:
Zapoved_Z_156_08.11.2021.pdf

План за подобрение на община Чавдар за периода 2022 - 2023 г.:
Plan za podobrenie na obshtina Chavdar 2022-2023.pdf

Заповед № З-15/22.02.2022 г.:
Zapoved_Z_15_22.02.2022.pdf