Начало

Регистри


Регистър на техническите паспорти:

registir-za-tehniceski-pasporti.xlsx


Регистър на въведените в експлоатация строежи:
registir-za-vyvedeni-v-eksploataciq.xlsx

Регистър на имотите - публична общинска собственост:
registir-publichna-sobstvenost.xlsx

Регистър на имотите - частна общинска собственост:
registir-chastna-sobstvenost.xlsx

Регистър на издадените разрешения за строеж:
registir-na-izdadeni-RS.xlsx

Регистър на заявленията за достъп до информация на Община Чавдар и движението им за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

Registar na zaiavleniq po ZDOI _2017.rtf

Публичен регистър за даренията в Община Чавдар за 2017 г.:
Registur_dareniq_2017.doc

Публичен регистър за даренията в Община Чавдар за 2018 г.:
Registur_dareniq_2018

Публичен регистър за даренията в Община Чавдар за 2019 г.:
Registur_dareniq_2019

Публичен регистър за даренията в Община Чавдар за 2020 г.:
Registur_dareniq_2020

Регистри по ЗУТ за 2020 и 2021 г.:
Registri_ZUT.rar