Начало

Правила за заявяване и достъп за повторно използване на защитени данни, притежавани от община Чавдар

Правила за заявяване и достъп за повторно използване на защитени данни, притежавани от община Чавдар:Pravila


Заповед за утвърждаване:Zapoved za utarjdavane na pravila.pdf


Списък с набори данни за потворно използване - Приложение № 1:PrilojenieN1.docx

Заявление за достъп и повторно използване на данни Раздер А Общи данни и информация за заявителя -Приложение № 2A:PrilojenieN2A.docx

Заявление за достъп и повторно използване на данни - Раздел Б Описание на дейностите по обработка на данни -Приложение № 2Б:PrilojenieN2B.docx

Заявление за достъп и повторно използване на данни - Раздел В Ангажимент за поверителност и списъците -Приложение № 2В:PrilokenieN2V.docx

Заявление за достъп и повторно използване на данни - Раздел Г Декларация за поверителност -Приложение № 2Г:PrilojenieN2G.docx

Списък набори с висока стойност, притежавани от община Чавдар:Spisuk_nabori_ot_danni.docx